Algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

Wij (Albert Heijn B.V.) hebben deze privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als u zich aanmeldt voor de livestream Allerhande Pasen Kookschool ("Livestream").

We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. Als u na het lezen van deze verklaring klachten of vragen heeft, neem dan contact met ons op via allerhande-traffic@ah.nl

 

Welke soorten persoonsgegevens gebruiken wij en hoe doen wij dat?

Registratiegegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens  die u verstrekt wanneer u zich inschrijft voor de Livestream: uw naam, uw e-mailadres en of u de Livestream bijwoont.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor ons gerechtvaardigd belang om de Livestream te organiseren en aan te bieden.

Opnames van de Livestream

De Livestream zal worden opgenomen. We hebben een gerechtvaardigd belang de Livestream op te nemen voor degenen die niet in staat zijn deel te nemen aan de Livestream. De opnames worden geplaatst op www.ah.nl/paas-kookschool  

Het is niet mogelijk om je video of audio aan te zetten tijdens de livestream. Je kunt wel rechtstreeks via de chat een vraag stellen aan de presentator. Jouw vraag zal niet zichtbaar zijn voor andere deelnemers, maar het kan wel voorkomen dat de kok jouw voornaam noemt tijdens de livestream in verband met je specifieke vraag. U bent volledig vrij om wel of geen vragen te stellen tijdens de chat.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot medewerkers die deze informatie nodig hebben voor het bovengenoemde doel. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden die namens ons handelen (verwerkers). In dergelijke gevallen mogen deze derden uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld overheidsinstanties op grond van de wet of een gerechtelijk bevel.

 

Bewaren wij uw persoonsgegevens lang?

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor een beperkte tijd en we zullen deze informatie verwijderen nadat deze niet langer nodig is voor het bovengenoemde doel. Wij zullen uw contactgegevens binnen 24 uur na de Livestream verwijderen.

 

Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking door ervoor te zorgen dat:

  • uw persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of wijziging;
  • de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • de beschikbaarheid van uw persoonsgegevens wordt gehandhaafd;
  • leveranciers instructies hebben ontvangen over hoe ze uw persoonsgegevens kunnen beschermen;
  • onze medewerkers zijn opgeleid om uw persoonsgegevens op een veilige manier te behandelen; en
  • feitelijke of vermoedelijke datalekken worden gemeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

 

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt verzoeken om toegang tot, rectificatie, verwijdering of beperking van persoonsgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt. U kunt ook bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, of, wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u verzoeken om een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen met het oog op de overdracht ervan aan een ander bedrijf (gegevensportabiliteit). Stuur in elke case een e-mail naar allerhande-traffic@ah.nl als u een van uw rechten wilt uitoefenen. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer op dpo@aholddelhaize.com of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u meent dat er sprake is van inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Deze versie is gepubliceerd op 1 april 2022.