Privacyverklaring

Wij (Albert Heijn B.V.) hebben deze privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als je je aanmeldt voor de livestream en/of live chat van Allerhande Kerst (tezamen hierna in enkelvoud: "Live Event").

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen om te begrijpen op welke manier we je persoonsgegevens gebruiken. Als je na het lezen van deze verklaring klachten of vragen hebt, neem dan contact op met Allerhande via allerhande-traffic@ah.nl.

Welke soorten persoonsgegevens gebruiken wij en hoe doen wij dat?

Registratiegegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die je verstrekt als je je inschrijft voor het Live Event: je naam, je e-mailadres en of je de livestream bijwoont. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor ons gerechtvaardigd belang om het Live Event te organiseren en aan te kunnen bieden.

Opnames van het Live Event

Het Live Event zal worden opgenomen. We hebben een gerechtvaardigd belang het Live Event op te nemen voor degenen die niet in staat zijn deel te nemen aan het Live Event. De opnames worden geplaatst op ah.nl/kerst-kookschool. Het is niet mogelijk om je video of audio aan te zetten tijdens het Live Event.

Gegevens via de chat

Je kunt met andere deelnemers chatten, bijvoorbeeld om (kook)tips uit te wisselen. Voor de chat dien je alleen je voornaam of bijnaam te gebruiken. Je kunt rechtstreeks via de chat een vraag stellen aan de presentator. Het kan voorkomen dat de presentator jouw voornaam of bijnaam noemt tijdens het Live Event in verband met je vraag. Je bent volledig vrij om wel of geen vragen te stellen tijdens de chat.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met derden die namens ons gegevens verwerken (verwerkers). In dergelijke gevallen mogen deze derden je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies. Tot slot kunnen wij je persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld overheidsinstanties op grond van de wet of een gerechtelijk bevel.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens voor een beperkte tijd en we zullen je persoonsgegevens verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij zullen je registratiegegevens verwijderen binnen 1 week na het Live Event. Wij zullen de chats en de gegevens die je via de chat met ons deelt verwijderen binnen 1 week na het Live Event.

Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking door ervoor te zorgen dat:

  • Je persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of wijziging;
  • De vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • De beschikbaarheid van je persoonsgegevens wordt gehandhaafd;
  • Leveranciers instructies hebben ontvangen over hoe ze je persoonsgegevens kunnen beschermen;
  • Onze medewerkers zijn opgeleid om je persoonsgegevens op een veilige manier te behandelen; en
  • Datalekken worden gemeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je kunt verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Je kunt ook bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens door ons of je toestemming intrekken als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming. Bovendien kun je verzoeken om een kopie van je persoonsgegevens met het oog op de overdracht ervan aan een ander bedrijf (gegevensportabiliteit).

Stuur voor elk verzoek een e-mail naar allerhande-traffic@ah.nl als je een van je rechten wil uitoefenen. We zullen reageren op je verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Je kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer op dpo@aholddelhaize.com of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat er sprake is van inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Deze versie is gepubliceerd op 20 november 2022.

© 2022 Albert Heijn