Privacyverklaring

Wij, RAVO BV gevestigd te Alkmaar aan de Otterkoog 1, Alkmaar, inschrijfnummer Kamer van Koophandel (37045872) hebben deze privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als je je aanmeldt voor “RAVO rijdersdag 2023” van RAVO Benelux (tezamen hierna in enkelvoud: "evenement").

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen om te begrijpen op welke manier we je persoonsgegevens gebruiken. Als je na het lezen van deze verklaring klachten of vragen hebt, neem dan contact op met de afdeling HRM via hrm@ravo.fayat.com.

Welke soorten persoonsgegevens gebruiken wij en hoe doen wij dat?

Registratiegegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die je verstrekt als je je inschrijft voor het evenement

Persoonsgegevens

Voornaam

 

Achternaam

 

E-mailadres

 

Lidnummer

 

Thuisadres

 

Postcode en plaats

 

Mobiele telefoon

Werkzaam bij

Gemeente of bedrijf:

 

Anders, namelijk

Werkzaam als

Chauffeur of monteur

 

Anders, namelijk

Ik wil graag mijn partner aanmelden

Naam partner

Ik wil graag mijn kind(eren) aanmelden (max 2)

Naam kind 1

 

Leeftijd kind 1

 

Naam kind 2

 

Leeftijd kind 2

Eventuele dieetwensen/allergieën

Vegetarisch/ Veganistisch/ Lactosevrij/ Halal

 

Anders, namelijk

RAVO Rijdersdag T-shirt

T-shirt maat

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor ons gerechtvaardigd belang om het Evenement te organiseren en aan te kunnen bieden.

Bij dit evenement worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. We kunnen je persoonsgegevens ook delen met derden die namens ons gegevens verwerken (verwerkers). In dergelijke gevallen mogen deze derden je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies. Tot slot kunnen wij je persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld overheidsinstanties op grond van de wet of een gerechtelijk bevel.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens voor een beperkte tijd en we zullen je persoonsgegevens verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij zullen je registratiegegevens verwijderen binnen 30 dagen na het evenement.

Welke maatregelen nemen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking door ervoor te zorgen dat:

  • Je persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of wijziging;
  • De vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • De beschikbaarheid van je persoonsgegevens wordt gehandhaafd;
  • Leveranciers instructies hebben ontvangen over hoe ze je persoonsgegevens kunnen beschermen;
  • Onze medewerkers zijn opgeleid om je persoonsgegevens op een veilige manier te behandelen; en
  • Datalekken worden gemeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je kunt verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Je kunt ook bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens door ons of je toestemming intrekken als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming. Bovendien kun je verzoeken om een kopie van je persoonsgegevens met het oog op de overdracht ervan aan een ander bedrijf (gegevensportabiliteit).

Stuur voor elk verzoek een e-mail naar hrm@ravo.fayat.com als je een van je rechten wil uitoefenen. We zullen reageren op je verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Je kunt ook contact opnemen met onze HR Manager op j.hussaarts@ravo.fayat.com of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat er sprake is van inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Deze versie is gepubliceerd op 17 januari 2023.

© 2022 RAVO BV