Andrea van Pol: Dagvoorzitter

Andrea van Pol is redacteur en programmamaakster, en is onder andere bekend van het programma Vroege Vogels. Andrea zal het symposium voorzitten met haar geestige en scherpe observaties.

Saskia van Dockum: Directeur-bestuurder van Utrechts Landschap

“Onze doelstelling is erfgoed, natuur en landschap te beschermen voor de eeuwigheid. Als we een gebied hebben verworven dan maken we liefst een kwaliteitsslag door er voor te zorgen dat de biodiversiteit toeneemt en dat een monument in goede staat komt. Het is onze overtuiging dat we in ons leven niet zonder natuur en erfgoed kunnen. Natuur heeft in zich zelf een grote waarde en met erfgoed ervaren we de geschiedenis om ons heen. Als je uitzoomt op een kaart van Utrecht en je kijkt waar onze eigendommen liggen dan zouden veel van die gebieden nu versnipperd en bebouwd zijn als wij ze niet hadden aangekocht.”

Hendrike Geessink: hoofd Beleid & Planvorming Utrechts Landschap

Hendrike Geessink zal in haar presentatie De Vliegbasis in Vogelvlucht vertellen over het belang van de Vliegbasis, in lokaal, nationaal en internationaal perspectief. Sinds 2009 heeft Utrechts Landschap de voormalige vliegbasis in beheer. Eerst in opdracht van provincie Utrecht, sinds 15 december 2017 als eigenaar. Het bleek al snel dat Defensie een gebied achterliet dat bijzonder waardevol is. De Vliegbasis is een kraamkamer voor de Heuvelrug en een belangrijke pleisterplaats voor vogels die in ons land een tussenstop zoeken.

Martijn Bergen (Utrechts Landschap): Regiobeheerder Utrechts Landschap

Martijn Bergen is regiobeheerder van bos- en natuurterreinen. Zijn gebieden zijn de Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en Utrecht West. Zijn expertises zijn bosbeheer, landschap, cultuurhistorie en faunabeheer. In het filmpje Op pad met… Martijn Bergen en Hendrike Geessink lopen Martijn en Hendrike door het gebied en zullen ze vertellen over de Vliegbasis en z’n duizelingwekkende soortenrijkdom.

Ben Koks: Akkervogeldeskundige

Ben Koks is een ornitholoog en akkervogelonderzoeker. In maart 2021 verscheen zijn boek ‘Vogels wijzen ons de weg’, over hoe vogels ons de weg kunnen wijzen naar een andere vorm van landbouw. In zijn presentatie grijpt hij terug naar de titel van zijn boek, en zal hij ons vertellen over de bijzondere rol van akkervogels in het gebied.

Ingmar Heytze: stadsdichter Utrecht

Ingmar Heytze is een Nederlands dichter en schrijver, geboren in Utrecht. Op 5 februari 2009 is Heytze unaniem door de Utrechtse gemeenteraad benoemd tot eerste officiële Utrechtse stadsdichter. Als stadsdichter schreef hij diverse gedichten waaronder Groene Daken en Middellange solo voor Jazz-a-Palooza. Hij was stadsdichter tot 2011 en toen zijn termijn afliep is er geen nieuwe stadsdichter gekozen. Ingmar Heytze heeft een bijzondere band met de Vliegbasis. In 2017 zijn er door Utrechts Landschap vlogs gemaakt om Park Vliegbasis Soesterberg te promoten. Ingmar heeft destijds daar ook een video voor opgenomen, deze is hier te bekijken.

Kars Veling: Projectleider bij De Vlinderstichting

Kars Veling is allrounder en ecoloog, gespecialiseerd in dagvlinders en libellen. Hij werkt al sinds de beginjaren bij De Vlinderstichting en is in de loop der tijd bij heel veel projecten betrokken geweest. Als persvoorlichter treedt hij regelmatig naar buiten als het gezicht van De Vlinderstichting. In zijn presentatie Soesterberg: Walhalla voor kleurige vliegers neemt hij ons mee in dit bijzondere, vlinderrijke gebied.