In 2015 is in het AVL een nieuwe IC opgeleverd met in totaal 12 eenpersoonskamers, waarvan 3 gesluisd. De IC heeft momenteel over 7 bedden operationeel met, in uitzonderlijke gevallen (calamiteiten, noodopvang), een uitloopmogelijkheid naar een achtste bed. De bedden zijn volledig geoutilleerd en geschikt voor beademing. Sinds 2016 beschikt de IC ook over de mogelijkheid voor CVVH behandeling en hemodynamische monitoring middels de FloTrac/volumeview.

De focus van de IC van het Antoni van Leeuwenhoek ligt op de behandeling van complexe oncologische patiënten met een multimodale benadering. Jaarlijks nemen wij ruim 800 patiënten op. Het grootste deel van de patiënten, ongeveer 70% komt op de IC na een operatieve ingreep. De patiënten komen van diverse specialismen, zoals de heelkunde, hoofd-halsoncologie, urologie, gynaecologie, radiologie en plastische chirurgie. Het palet van chirurgische ingrepen is divers, het betreft onder andere patiënten na HIPEC-operaties, oesophagus- en maagchirurgie, rectumchirurgie, longchirurgie, cystectomieën en commando resecties.

Het gaat hierbij vaak om geplande opnames. Van deze patiënten is vooraf bekend dat zij na een operatie of behandeling enige tijd intensieve behandeling nodig hebben. Een klein deel van de patiënten wordt heropgenomen vanwege complicaties, of wordt ernstig ziek op de verpleegafdeling zodat opname op de Intensive Care noodzakelijk is. Niet-chirurgische opnames betreffen meestal patiënten van de medische oncologie of longziekten.

Naast een regionale functie als oncologisch centrum heeft het AVL ook een supraregionale functie en krijgt de intensive care patiënten uit het hele land.

Kenmerken van de verpleegkundige zorg
De behandeling op de intensive care is multidisciplinair. Voor alle patiënten geldt dat de medische en verpleegkundige zorg zeer complex is. De omstandigheden kunnen van zodanige aard zijn, dat deze levensbedreigend zijn. De patiënten kunnen beademd worden en krijgen voeding en medicatie via een infuus of voedingssonde. De vitale functies worden continu bewaakt. De verpleegkundige speelt een cruciale rol in de observatie en bewaking van de patiënten. Daarvoor zijn specialistische kennis, kunde en vaardigheden nodig. Deze worden opgedaan door het volgen van een intensive care opleiding.

Sinds 2006 werken we al op de afdeling met Metavision, een elektronisch patiëntendossier. Naast techniek spelen sociale vaardigheden een even grote rol. Het laatste is belangrijk omdat op de intensive care van het AVL een groot deel van de patiënten aanspreekbaar is. Patiënten- en familiebegeleiding is een speerpunt van de afdeling.

De IC verpleegkundige heeft een belangrijke functie in het reanimatieteam en levert een bijdrage aan de scholing door het gehele ziekenhuis. Het team bestaat uit 22 fte verpleegkundigen in vaste dienst (zowel IC- als MC-verpleegkundigen en IC cursisten) plus zorgassistenten. Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten die een intensive care behandeling nodig hebben te garanderen, zijn er binnen het team voortdurend ontwikkelingen gaande om deze te verbeteren en te optimaliseren. Derhalve bieden wij onze IC-verpleegkundigen veel bijscholing en studie mogelijkheden.

Opleiding
Jaarlijks worden er 2 tot 4 cursisten opgeleid tot IC verpleegkundige. De opleiding is CZO erkend en duurt 18 maanden bij een fulltime dienstverband. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door de VUmc Amstel Academie, het praktische gedeelte wordt deels in het AVL en deels in het VUmc  gevolgd. De cursist werkt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van IC verpleegkundigen. Elke cursist krijgt gedurende de opleiding vaste werkbegeleiders toegewezen

Wij zijn regelmatig op zoek naar IC verpleegkundigen en IC cursisten, bekijk op http://www.werkenbijavl.nl de meest recente vacatures. Voor meer informatie over het werken op onze IC, kun je ook contact opnemen met ons vandaag:

Martine Peek (livechat 14.00 – 14.30)

Ik ben Martine van Leeuwen-Peek. Sinds 2010 werk ik in het AVL als teamleider van de IC. In deze 11 jaar zijn er vele uitdagingen op mijn pad gekomen. Zoals het nieuwbouwproject van onze mooie nieuwe afdeling die we in 2015 in gebruik hebben genomen en de implementatie van de dialysebehandeling op onze IC. Als IC in een oncologisch ziekenhuis nemen wij een unieke positie in en zijn wij bijna niet te vergelijken met andere IC’s.

Benthe Koopman (livechat 14.30 – 15.00)

Ik ben Benthe Koopman, oncologie verpleegkundige in opleiding tot intensive care verpleegkundige.

Werkzaam in het AvL sinds september 2020 en op dit moment halverwege de specialisatie.

Saskia Ogterop (livechat 15.30 – 16.00)

Ik ben Saskia Ogterop en werk sinds 1999 in het AVL en na mijn oncologieopleiding heb ik de IC opleiding gedaan. Sinds 2006 werk ik op de IC van het AVL met heel veel plezier. Ik heb recent samen met een collega een boekje gemaakt voor kinderen ter voorbereiding op een bezoek op de intensive care.

Neem een kijkje op de IC: