De Dagbehandeling is een unieke afdeling binnen het AVL. Het grootste deel van de patiënten op de Dagbehandeling komt voor intraveneuze medicinale behandelingen, waarvan de meerderheid palliatief van aard is. Dit maakt dat patiënten vaak gedurende meerdere jaren in zorg zijn op de Dagbehandeling en dat de emotionele belasting voor verpleegkundigen hoog kan zijn. Daarnaast vinden er ook diverse andere behandelingen plaats zoals immunotherapie, bloedtransfusies, ascitespuncties, lumbaalpuncties en opnames voor kleine chirurgische ingrepen die op de operatiekamer plaatsvinden.

De dagbehandeling is een afdeling die zich laat typeren door afwisseling, veel en wisselend patiëntencontact en eigen regie. Met 50 behandelplekken verdeeld over 5 units is de dagbehandeling in het AVL de grootste van Nederland! Elke werkdag zien wij tussen 08:00 en 19:00 gemiddeld 130 patiënten, ieder met een persoonlijke diagnose en eigen behandelplan. Zo geven wij veel verschillende soorten chemotherapie en immuuntherapie, wat voor veel afwisseling zorgt. Naast deze behandelingen zien wij ook diverse andere behandelingen, zoals bloedtransfusies, ascitespuncties en lumbaalpuncties. Daarnaast draaien wij als oncologieverpleegkundigen ook elke dag het voorlichtingsspreekuur voor nieuwe patiënten die op de dagbehandeling gaan starten met een behandeling.

Als oncologieverpleegkundige krijg je elke ochtend een lijst met de patiënten die jij die dag gaat zien. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het op tijd, juist en veilig toedienen van cytostatica of immuuntherapie, of het uitvoeren van de noodzakelijke behandeling. Hierin werk je nauw samen met je collega’s op de unit. Van te voren weet je nooit hoe een dag gaat lopen, wat maakt dat geen dag hetzelfde is. Dit houdt het werk afwisselend. Prioriteiten kunnen stellen en goed de rust kunnen bewaren, zijn belangrijke eigenschappen in dit werk.

Livechat/videobellen met Esthera Buijs (Oncologieverpleegkundige) van 10.00 – 14.30 uur

De Spoedafdeling van het AVL is gericht op het bieden van 24 uurs zorg voor ongeplande opnames van de oncologische patiënten. De oncologische patiënten komen binnen op de Spoedafdeling wanneer de klachten dusdanig zijn veranderd dat de arts of specialist de patiënt wil beoordelen. Als spoedverpleegkundige krijg je te maken met een breed scala aan problematiek. Het leveren van acute zorg staat centraal. De Spoedafdeling is een bijzonder dynamische werkplek waarbij goed communiceren en het stellen van de juiste prioriteiten erg belangrijk is. Je werkt nauw samen met aanwezige artsen en andere disciplines.

 

Op de Spoedafdeling komen patiënten binnen die zijn aangemeld via Bureau Opname (kantooruren) of via het WAN-hoofd (Weekend Avond Nacht-hoofd). Ons spoedteam en de WAN-hoofden zijn gespecialiseerd en getraind in acute situaties bij oncologische patiënten voor alle sub-specialismen. De (dienstdoende) arts/ specialist is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid voor de patiënt, terwijl de spoedverpleegkundige de eerste acute opvang waarborgt. 

Patiënten worden ontvangen op 1 van de 7 spoedbedden van de afdeling. Het kan zijn dat een patiënt kortdurend voor observatie, diagnostiek en beleid op de afdeling verblijft en vervolgens weer naar huis kan. Het kan ook zijn dat de patiënt nog wat langer moet blijven en dan wordt de patiënt overgeplaatst naar een van klinische etages.

Het team van de Spoedafdeling bestaat uit ca 25 verpleegkundigen, die tezamen de Spoedafdeling én de CRU bemannen. De werkzaamheden op deze twee units op één vleugel hebben ieder hun eigen karakter en uitdagingen en dat maakt het een unieke plek om te werken. Enerzijds het brede aanbod van acute situaties op de Spoedafdeling, anderzijds de geplande zorg op de CRU, maar met als belangrijk kenmerk dat deze studies in een zeer prille fase van onderzoek zitten, waardoor ook daar onverwachte uitdagingen op je pad komen. Nauwe samenwerking en collegialiteit is daarmee een vanzelfsprekendheid geworden.

Onze Clinical Research Unit (CRU) is binnen het AVL dé afdeling die op alle onderdelen van fase 1 en fase 2 geneesmiddelenstudies ondersteuning kan bieden.

De CRU is in November 2016 geopend vanuit de wens van de Raad van Bestuur (RvB) en de medici binnen de Medisch Oncologische Disciplines (MOD) om een afdeling in te richten die vroeg klinisch onderzoek op een gestandaardiseerde manier en onder hoge uniforme kwaliteitsstandaarden uitvoert. Het advies van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voormalig Nefarma) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de kwaliteit van onderzoek in het AVL te verbeteren, heeft mede bijgedragen tot het besluit om binnen het AVL een CRU in te richten.  

Inmiddels hebben we ons als Clinical Research Unit (CRU) binnen het AVL ontwikkeld tot een gespecialiseerde afdeling die volledig is ingericht op het efficiënt en betrouwbaar uitvoeren van vroeg klinisch onderzoek. We kunnen dus fungeren als een professionele partner bij wie tumorwerkgroepen een variatie aan medische, administratieve en verpleegkundige diensten kunnen afnemen.

Bij de CRU hebben we een gestructureerde en gestandaardiseerde werkwijze die wordt ingezet voor de coördinatie en uitvoer van fase I en II geneesmiddelenstudies. Ons team is gespecialiseerd en getraind in de uitvoer van deze studies, waardoor het gehele studieproces efficiënt en voorspelbaar volgens de geldende studieprotocollen verloopt. We hebben bij de CRU de beschikking over moderne en professionele faciliteiten die essentieel zijn voor de uitvoer van vroeg klinisch onderzoek.

De CRU heeft een zeer uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Dit systeem borgt dat vroeg klinisch onderzoek dat op de CRU wordt uitgevoerd, voldoet aan de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en aan de internationaal geldende standaard voor Good Clinical Practice (GCP).

Fase I en II geneesmiddelenstudies vereisen regelmatig specifieke handelingen volgens intensieve tijdschema’s. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig afnemen en verwerken van bloedmonsters, het maken van ECG’s en het afnemen van vragenlijsten (wat soms op studie specifieke apparaten gedaan moet worden), het meten van vitale functies en het afnemen van huidbiopten. Deze handelingen maar ook het geven van uitgebreide voorlichting en begeleiding aan de patiënt kunnen we ter plekke verrichten op de CRU.

Wat maakt de CRU uniek?

Minder zorgen om de studie, meer zorg voor de patiënt. Dat is waar wij voor kunnen zorgen. De CRU bestaat uit een team van experts dat verschillende onderdelen van vroeg klinisch onderzoek dagelijks uitvoert. Je kunt hierbij denken aan het verzorgen van de indiening bij toetsende commissies, het voorbereiden en plannen van alle aspecten van klinisch onderzoek, maar ook het uitvoeren van complexe studiehandelingen én het aanbieden van studie specifieke patiëntenzorg.

Neem een kijkje op de dagbehandeling: