Het AKL behoort tot het Diagnostisch Cluster (DOD) van het Antoni van Leeuwenhoek.

De combinatie van het vaak zeer technische laboratoriumwerk en het contact met de patiënten tijdens het prikken op de verpleegafdeling of op de Bloedafname maakt het werk van ons zo bijzonder. Elke dag is weer anders, omdat je steeds rouleert van werkplek.  Zo werk je de ene dag op de hematologie, de volgende dag op het Bloedtransfusielab of je moet tussendoor ook nog de chemie analyser in de gaten houden. Ook kunnen er onverwachte dingen gebeuren, zoals een flinke bloeding op de OK. Je werkt daarom erg zelfstandig en met een grote verantwoordelijkheid.

Wij hebben een heel erg gezellig team van analisten en doktersassistenten en organiseren regelmatig een lab-uitje, zodat de sfeer nog beter wordt.

Een groepje analisten houdt zich bezig met de Aferese, waarbij perifere stamcellen uit het bloed worden gehaald voor autologe stamceltransplantatie.

De analisten van Applicatie & Ontwikkeling houden zich met verschillende aspecten van het klinische onderzoek bezig, zoals de ontwikkeling van nieuwe meettechnieken op gebied van moleculaire diagnostiek en LC-MS. Deze technieken worden dan vervolgens routinematig ingezet voor de medische diagnostiek.

Bij het Triallab verzorgen de collega’s de coördinatie, de afname, verzending en opslag van patiëntenmateriaal voor het klinische onderzoek (klinische trials) in samenwerking met de Biobank. De isolatie van mononucleaire cellen in het perifere bloed (PBMC) is ook een belangrijke techniek t.b.v. de immuuntherapie bij huidkanker en deze voeren wij ook steeds vaker uit.

Het AKL is 24 uur gedurende 7 dagen in de week in bedrijf. Dit betekent dat de routine-analisten in continue diensten op het AKL werken. Tijdens deze diensten is de analist het aanspreekpunt voor artsen en de hele kliniek. Er werken ongeveer 60 mensen.

Livechat

Jenny Elias

Hoi, ik ben Jenny en werk negen jaar als klinisch chemisch analist in het AVL. Voor mij is het werken op het klinisch lab zo leuk omdat we veel speciale technieken routinematig doen, zoals circulerend tumor DNA, bepalingen op de LC-MS en als operator bij een leukaferese.

Livechat: 11:30 - 12:00 uur

Dennis Beentjes

Mijn naam is Dennis en ik werk vier jaar in het AVL als klinisch chemisch analist. Wat ik zo leuk vind aan het werken op het klinisch lab is de variatie in werk door de roulatie in werkplekken, maar ook het patiëntencontact.

Livechat 16:00 - 17:00 uur

AKL: Wist je dat ....

 • we op de chemie-analysers meer dan 80 bepalingen doen?
 • we niet alleen onderzoek doen in bloed en urinemonsters, maar ook in diverse andere lichaamsvloeistoffen?
 • we niet alleen routineonderzoek doen, maar ook onderzoek in het DNA?
 • niet alleen routinebepalingen doen maar ook hele bijzondere bepalingen, zoals leukaferese?
 • de groep analisten gemiddeld heel jong is? Dat is erg gezellig!!
 • op sommige werkplekken dagelijks vele telefoontjes binnenkomen van de afdelingen
 • je in de diensten in de avonden en nachten alleen op het lab werkt?
 • en dat je tijdens deze diensten de mensen van andere afdelingen beter leert kennen?
 • we 33 verschillende tumormarkers bepalen?
 • er steeds 60 bloedzakken in de voorraad liggen voor bloedtransfusie?
 • er dagelijks tussen de 250 en 350 patiënten naar de bloedafname komen om geprikt te worden?
 • totaal ca 60 mensen op het lab werken, waarvan 16 mannen?
 • gemiddeld 150 actuele klinische studies lopen en wij hiervoor 15 – 20 kits per dag verwerken, opslaan en versturen?
 • wij nog steeds nieuwe testen ontwikkelen?
 • wij van ziekenhuizen uit heel Nederland materiaal krijgen toegestuurd voor onderzoek op het lab?
 • er 13 verschillende nationaliteiten op het lab zijn vertegenwoordigd en de medewerkers uit alle hoeken van het land en de wereld afkomstig zijn?