Algemeen klinisch laboratorium

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) maakt deel uit van het Diagnostisch Oncologisch Cluster. Kernactiviteiten zijn het verrichten van hematologische, klinisch-chemische en immunologische bepalingen.

Zo worden bepaalde componenten in het bloed van patiënten getest, bloedcellen geteld of de bloedstolling gecheckt. Ook urine, beenmerg of DNA-materiaal van patiënten worden onderzocht. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de bloedafname en de bloedtransfusievoorziening binnen het Antoni van Leeuwenhoek.

Op verzoek van verwijzende artsen worden monsters van patiënten langs chemische, immunologische of hematologische weg onderzocht om ziekteprocessen op te sporen en te volgen. Naast monsters uit eigen huis worden ook monsters onderzocht, die worden aangeboden door andere instellingen of huisartsen. Ook worden er monsters verzendklaar gemaakt voor onderzoek in andere laboratoria.