Radiologie en nucleaire geneeskunde

Onze afdeling Radiologie houdt zich bezig met beeldvormend onderzoek, zoals röntgenonderzoekCT-scansMRI-scansechografieënmammografieën, beeldgestuurde diagnostiek en behandelingen zoals punctiesbiopsieën en radiofrequente en microwave ablaties. In samenwerking met de afdeling Nucleaire Geneeskunde maakt en beoordeelt onze afdeling ook PET/CTscans.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde doet onderzoek en verricht behandelingen met behulp van radioactieve stoffen. Door middel van radioactieve tracers worden bepaalde processen binnen het lichaam zichtbaar gemaakt met behulp van een gamma camera. Door middel van radioactieve tracers worden bepaalde processen binnen het lichaam zichtbaar gemaakt met behulp van een gammacamera of een PET scanner. Hiermee worden afwijkingen en de uitgebreidheid van deze afwijkingen vastgesteld. Verder zijn funktieonderzoeken ook mogelijk. Tevens kunnen sommige tracers ook gebruikt worden voor therapeutische doeleinden. De afdeling is momenteel in het bezit van 2 SPECT/CT en 1 SPECT camera's, 2 PET-CT-scanners en een aantal mini-camera's

Binnen de afdeling zijn verschillende functies welke samen zorgdragen voor alle processen binnen de nucleaire geneeskunde. Dit zijn nucleair geneeskundigen, medisch nucleair werkers, doktersassistenten en natuurlijk het administratief personeel. Ook technisch geneeskundigen en researchers maken deel uit van het team.