Verpleegafdelingen, Spoed, CRU, Intensive Care en OBC

Ons ziekenhuis biedt jou de kans om als verpleegkundige samen met een gemotiveerd team optimale zorg voor onze patiënten te leveren. Uit ons patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten ons gemiddeld waarderen met een 8.5 en dat kan natuurlijk #nietzonderjullie.

Als verpleegkundige op onze verpleegafdelingen in het Antoni van Leeuwenhoek speel jij een belangrijke rol in de vervulling van onze missie. Jij bent namelijk in alle stadia van zorg en behandeling betrokken bij de patiënt en je bent het aanspreekpunt voor de patiënt en diens naasten.

De laag tot hoog complexe zorg die wij binnen ons ziekenhuis verlenen bestaat uit de zorg voor patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen, patiënten die chirurgische behandelingen ondergaan en uit zorg voor patiënten die voor pijnbestrijding komen. Als verpleegkundige ben je zowel verantwoordelijk voor de technisch verpleegkundige kant van het vak als de psychosociale begeleiding van onze patiënten en hun familie, welke onder andere vorm krijgt door multidisciplinair overleg en casusbesprekingen.
 
Als verpleegkundige maak je als vast teamlid onderdeel uit van één van onze 3 verpleegafdelingen, te weten één van onze twee chirurgische afdelingen of de interne afdeling. In totaal zijn op onze verpleegafdelingen ruim 275 (oncologie)verpleegkundigen (in opleiding), negen teamleiders en twee afdelingshoofden werkzaam, zij krijgen daarbij ondersteuning van zorg- en afdelingsassistenten, plus secretariaat- en beleidsmedewerkers.
 
De Dagbehandeling is een unieke afdeling binnen het AVL. Het grootste deel van de patiënten op de Dagbehandeling komt voor intraveneuze medicinale behandelingen, waarvan de meerderheid palliatief van aard is. Dit maakt dat patiënten vaak gedurende meerdere jaren in zorg zijn op de Dagbehandeling en dat de emotionele belasting voor verpleegkundigen hoog kan zijn. Daarnaast vinden er ook diverse andere behandelingen plaats zoals immunotherapie, bloedtransfusies, ascitespuncties, lumbaalpuncties en opnames voor kleine chirurgische ingrepen die op de operatiekamer plaatsvinden.

De dagelijkse zorg op onze Intensive care is in handen van IC-verpleegkundigen, MC-verpleegkundigen, anesthesioloog-intensivisten en anesthesiologen. Zij worden ondersteund door afdelingsassistenten. Ook worden er IC-verpleegkundigen opgeleid. Omdat de IC de enige afdeling met continue monitoring is in het AVL, fungeren wij ook als medium care. Het grootste deel van de IC-opnames bestaat uit geplande chirurgische patiënten, spoed chirurgische patiënten, maar ook (in toenemende mate) medisch oncologische patiënten.

Op onze Spoedafdeling vinden 24 uur per dag ongeplande opnames plaats van patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek in behandeling zijn en complicaties van de behandeling en/of ziekte ervaren. Daarnaast komen hier patiënten die niet meer behandeld worden, maar problemen ervaren in de palliatieve/terminale fase. Het leveren van acute zorg staat dan ook centraal. De spoedafdeling is daarom een bijzonder dynamische werkplek waarbij goed communiceren en het stellen van de juiste prioriteiten erg belangrijk is. Je werkt natuurlijk nauw en intensief samen met de aanwezige artsen en andere disciplines.

Op de afdeling Klinisch Onderzoek worden oncologiepatiënten behandeld door deel te nemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek, vooral Fase I en Fase II onderzoek. Als oncologieverpleegkundige ben je op deze afdeling verantwoordelijk voor het toedienen van immunotherapie, chemotherapie, target therapie en andere anti-kankermedicijnen. De afdeling heeft 9 behandelplekken, 5 voor 24 uurs-zorg en 4 voor poliklinische behandelingen.

Het Onderzoek en Behandel Centrum is een unieke afdeling binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Hier worden onder andere endoscopische onderzoeken uitgevoerd. Met behulp van een endoscoop worden inwendige organen bekeken. De behandelingen zijn zowel diagnostisch, therapeutisch als palliatief van aard. Op het Onderzoek en Behandel Centrum zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd: urologielongziektenchirurgiegynaecologieplastische chirurgiemaag-darm-leverhoofd-hals chirurgiedermatologie en pijnbestrijding.