Naam van de sessie
Zelfroosterspel
Datum en Tijd
dinsdag 8 november 2022, 10:00 - 16:45
Beschrijving

Het succes van zelfroosteren staat en valt met het gedrag van de teamleden. Natuurlijk moeten er goede regels zijn en handige software. Maar daarna begint het moeilijke stuk: het gedrag van de medewerkers. Het is vaak geven en nemen, elkaar wat gunnen, flexibel zijn. En hoe ga je om met mensen met een grote mond... Met elkaar het goede gesprek hierover voeren is een hele kunst. Het zelfroosterspel wil het gesprek over alle hot issues rondom zelfroosteren op gang brengen; op een laagdrempelige manier. In deze workshop doen we een verkorte versie van het zelfroosterspel. Discussie verzekerd!