Naam van de sessie
Duurzame flexibiliteit (ronde 3)
Datum en Tijd
dinsdag, november 8, 2022, 2:00 PM - 2:45 PM
Beschrijving

De sterke toename van flexwerk is een van meest ingrijpende veranderingen van de arbeidsmarkt in de voorbije decennia. Inmiddels is iedereen er echter wel van doordrongen dat deze flexibilisering hand in hand gaat met afnemende kwaliteit van arbeid. De druk om de te ver doorgeschoten externe flex te beperken neemt toe, en er is wetgeving in de maak om dit beter te reguleren. Bedrijven hebben echter wel behoefte aan wendbaarheid, om in te kunnen spelen op wisselende omstandigheden. Wat zijn de mogelijkheden om flexibiliteit op een meer duurzame manier vorm te geven? Hoe maak je de goede keuzes in overleg met alle betrokkenen in het bedrijf, waardoor een optimale balans wordt gevonden tussen de wendbaarheidsbehoefte van het bedrijf en de duurzame inzetbaarheid van de werkenden? SPDI adviseurs nemen je mee in de visie van SPDI hierover en de werkwijze waarmee SPDI de komende jaren in de praktijk aan de slag wil.