Naam van de sessie
Impact van technologie op werk: technologie volgt mens (ronde 3)
Datum en Tijd
dinsdag 8 november 2022, 14:00 - 14:45
Beschrijving

De impact van nieuwe technologie op taken en arbeidsomstandigheden van werkenden is afhankelijk van hoe die technologieën worden ingevoerd. Wordt in de business case alleen gekeken naar de prestaties van het systeem en de terugverdientijd? Of wordt bij die business case ook nagedacht over de taken die ‘overblijven’ voor de werkenden. Zijn deze taken uitdagend en gevarieerd? Heeft de werkenden voldoende autonomie? Hoe kunnen innovatieprojecten zo worden ingericht dat werkenden en hun belangen in een vroeg stadium worden meegenomen? Met als doel zowel de organisatieprestaties te optimaliseren als een goede kwaliteit van arbeid te bieden.